Združenje borcev za vrednote NOB

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Sromlje šteje 50 članov, vodita pa jo predsednik Martin Kostrevc in blagajnik Jože Volčanjšek. Njena osnovna naloga je obujanje osnovnih človeških vrednot NOB 1941 – 1945 kot so domoljublje, tovarištvo, medsebojna pomoč, solidarnost, hrabrost in požrtvovalnost… Organizacija skrbi za 5 pomnikov z časa NOB in sicer za osrednji spomenik Kozjanskemu odredu v središču Sromelj, za spomenik na kraju ustanovitve Odreda na Silovcu, spomenik kurirski postaji TV29 na Volčjem, spomenik Milanu Rožancu ob potoku Močnik ter spomenik pobitim borcem ter aktivistom Osvobodilne Fronte na Lastinah pri Sromljah. Skrbijo tudi za spominsko ploščo padlim borcem in žrtvam vojnega nasilja na domu krajanov v Sromljah. Člani so zelo dejavni pri organizaciji vsakoletne osrednje proslave ob 27. aprilu Dnevu Osvobodilne fronte in ustanovitve Kozjanskega odreda , Prvem maju-prazniku dela, ter 9.maju Dnevu osvoboditve Brežic, kar združijo v osrednjo Brežiško proslavo ob teh ljubilejih.