Turistično društvo Sromlje

Turistično društvo Sromlje deluje že od leta 1970. Še posebej aktivno in uspešno društvo deluje v zadnjih petnajstih letih.

Vzpostavitev Sromeljske pešpoti

Sromeljska peš pot je dolga približno 15 km in se vije med vinogradi, kjer se pohodniki lahko ustavijo v hramih in kleteh in poskusijo sromeljska vina in ostale domače dobrote. Izvedba tega projekta je trajala približno štiri leta. Pot je bilo potrebno trasirati, postaviti označbe in počistiti. Izdelana je zgibanka te peš poti, na kateri so označeni vsi ponudniki ob poti. Pot je redno vzdrževana. Vsako leto je v mesecu oktobru organiziran tradicionalni pohod po sromeljski pešpoti. Letos bo to že devetič. Prireditev traja v sklopu treh dni. Pohodniki, katerih število je naraslo že na 1200, so iz raznih krajev Slovenije in sosednjih držav. Zadnja leta prihajajo pohodniki tudi med letom in se pot uporablja ves čas ne samo takrat ko društvo organizira akcije.

Obnova vaških vodnjakov

Obnovljeni so štirje vaški vodnjaki in sicer »vaški vodnjak« v vasi Sromlje, »župnijski vodnjak« pri cerkvi Sv. Martina, vodnjak v vasi Curnovec in vodnjak na Volčjem. Izdelan je bil idejni projekt, po katerem so se dela tudi izvajala in sicer: renoviranje vodnjakov, počiščena je okolica vodnjakov, postavljene so klopi, zgrajene so škarpe, izvedena je odvodnja meteornih voda, okolica je zasajena z avtohtonim drevjem in rastlinjem, ki je značilno za te kraje. Postavljene so ročne črpalke za črpanje vode, zgrajeno je korito, v katero se črpa voda. Ureditev vodnjakov, predvsem »vaškega vodnjaka« v Sromljah, je še zlasti pomembno iz vidika, ker je prav na tem mestu izvir Sromljice. V društvu se zavedamo pomena vode kot vira življenja, zato smo na ta način rešili vodnjake pred propadom in na ta način vodne vire dodatno zaščitili pred onesnaženjem. Redno se izvajajo vzdrževalna dela okoli vaških vodnjakov.

Ureditev vaškega trga

V skladu s projektom je odstranjen župnijski vrt in zaraslo grmičevje ter na istem mestu urejen vaški trg. Vsako leto se na trg zasadi veliko cvetja. Trg se redno vzdržuje. V vaškem središču so se posadile na že izoblikovane terase avtohtone sadne sorte jabolk, češenj in sliv ter vzdolž ceste zasadile narcise.

Čistilne akcije in urejanje kraja

Vsako leto se izvaja projekt »Naravi krademo smeti«. V sodelovanju s krajani se počistijo gozdovi, potoki, črna odlagališča. Letos smo sodelovali tudi v vseslovenski čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Ravno tako vsako leto posadimo cvetje v korita pri avtobusnih postajališčih, pri smerokaznih kozolčkih in pri vseh javnih objektih, pri Gasilskem domu in stavbi krajevnega urada, na vaškem trgu in pri stavbi Doma krajanov. Okoli vseh javnih objektov redno kosimo travo in čistimo okolico. Takšnih delovnih akcij je vsako leto okoli devet.

Obnova Ajdovske jame

Zaradi vse pogostejših obiskov turistov, smo se odločili, da Ajdovsko jamo na Silovcu vključimo v program ponudbe ob sromeljski pešpoti, saj se je do sedaj o jami vedelo relativno malo. Intenzivno se dela na projektu raziskovanja in izkopavanja Ajdovske jame, da se ugotovi, kaj se je v preteklosti v tej jami dogajalo. Postavili smo tudi tri informativne table za Ajdovsko jamo in izdelali zgibanke o jami.

Moja dežela lepa in gostoljubna

Vsako leto se pripravljamo na ocenjevanje kraja »Moja dežela lepa in gostoljubna« in dosegamo zavidljive uspehe, saj se zadnjih sedem let redno uvrščamo med najlepše kraje v občini in regijskem tekmovanju. Lansko leto pa smo se pri ocenjevanju na državni ravni uvrstili na tretje mesto za urejenost in gostoljubnost v kategoriji drugi kraji.

Sejmi

Že nekaj let sodelujemo na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in na sejmu v Samoboru in na lokalni ravni (Brežice moje mesto, v Čateških Toplicah)… Namen udeležbe je predstavitev sromeljske pešpoti in ponudnikov ob tej poti. Na sejem se dobro pripravimo z veliko kulinaričnih dobrot in z vini sromeljskih vinogradnikov.

Kulturne dejavnosti

Za krajane vsako leto v mesecu marcu pripravimo materinski dan, organiziramo gledališke predstave in še bi lahko našteli.