Moški pevski zbor Sromlje

Moški pevski zbor Sromlje je bil ustanovljen 04. 09. 1976, pod imenom „Kozjanski odred”. Ustanovitelj zbora je bil Volčanjšek Ivan. Zbor je štel 30 članov. Kasneje se je preimenoval v Kulturno društvo „Moški pevski zbor Sromlje”. Prva zborovodkinja je bila, sedaj že pokojna,Olga Kolan. Zatem je zbor vodil nestor brežiškega zborovodstva Franc Baškovič. Sedaj ga pa že 20 let vodi Vinko Žerjav. Dolgoletni predsednik zboraje bil njegov ustanovitelj, Volčanjšek Ivan, sedaj pa je to že vrsto let . Anton Ban. Z leti se je število članov zmanjševalo, danes šteje zbor le 14 članov,so polni energije in delovnega elana jim zagotovo ne bo zmanjkalo prav kmalu. Druži jih veselje in ljubezen do petja, za kar namenjajo obilo prostega časa,pa tudi lastnih sredstev. Negujejo slovensko pesem in skrbijo za dvig kulturne ravni v domači krajevni skupnosti.

Leta 2011 so praznovali 35 letnico delovanja. Zbor aktivno sodeluje s krajevno skupnostjo in ostalimi društvi iz Krajevne skupnosti Sromlje.Nastopajo tudi drugod. Sodelujejo na občinskih in posavskih revijah, kar enajstkrat so sodelovali na taboru pevskih zborov v Stični.Večkrat so organizirali prireditev „Kozjansko poje”. Ob Kulturnem prazniku obiščejo vse vasi domače krajevne skupnosti in s pesmijo počastijo Prešernov dan. Vsako leto organizirajo koncert, ki se ga udeležijo zbori iz domače občine in izven nje. Čeprav imajo veliko težav s pridobivanjem novih članov,pa tudi finance se jih izogibajo, kot pravijo, se trudijo, da ohranjajo našo zborovsko pesem. Izziv pa jim predstavlja vsakoletna območna revija pevskih zborov,ki se je vedno radi udeležijo. Letno imajo okrog 20 nastopov. Tudi letos se nastopi vrstijo.Takorekoč včeraj so drugič nastopili v Ljubljani v Cankarjevom domu na Festivalu za tretje življensko obdobje, ki je največja tovrstna prireditev v Evropi.