Ljudski pevci iz Sromelj na 18.območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi

18. območno srečanje pevcev ljudskih pesmi je bilo v Domu kulture v Brežicah v organizaciji OI JSKD Brežice. Med ostalimi nastopjaočimi soo tudi pevci iz Sromelj zapeli dve pesmi: