KD Ljudski pevci Sromlje

KD Ljudski pevci Sromlje smo društvo, ki uradno deluje od leta 1997, čeprav smo skupaj peli že prej. Prihajamo pa iz okoliških vasi krajevne skupnosti Sromlje.V tem času smo imeli veliko raznovrstnih nastopov tako doma, kot tudi izven našega območja, naše občine in krajevne skupnosti. Zanimivost društva je,da pojemo triglasno, včasih pa petju dodamo še tako imenovani ubercvik. Smo društvo, ki pojemo ljubiteljsko, vendar pa nas nastopi silijo k temu, da imamo redne vaje vsak teden.Zapojemo povsod kamor nas povabijo torej redno obiskujemo občinsko revijo ljudskih pevcev, srečujemo se na srečanjih ljudskih pevcev ,katere prirejamo društva, sodelujemo pa tudi skoraj na prireditvah v našem kraju. Tudi sami vsako leto pripravimo vsaj en koncert na katerega povabimo nekaj gostov iz ostalih društev iz naše občine ali pa od drugod. Vsako leto pa za naše krajane pripravimo še Božični koncert.Tako se na leto zvrsti kar precej večjih nastopov, vedno pa še hkrati pojemo pri vsaki nedeljski maši.Kot največji dosežek, pa si štejemo to, da smo posneli že dve cd-zgoščenki z ljudskimi pesmimi; ta prvi z naslovom JUTRNICA je bil z ljudskimi pesmimi, drugi z naslovom KO BI JAZ SLAVČEK BIL, pa je posnet s cerkvenimi ljudskimi pesmimi.Kot posebni dosežek, pa je omembe vredna, tudi vsakoletna podelitev Prešernovih odličij, ki je pod okriljem ZKD Brežice,med katerimi so bili prejemniki tudi člani našega društva.Ob petnajsti obletnici dela, pa smo vsi člani društva prejeli Maroltove značke za udejstvovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.V veliko veselje nam je torej petje, da pa je temu tako smo dokazali tudi z našima dvema cd zgoščenkama, ki smo jih posneli da ostanejo te lepe pesmi tudi rodovom za nami.Za to pa se naše društvo tudi zavzema- da ljudska pesem povsem ne zamre ter da jo prepevamo tako kot so jo včasih peli v naših krajih.