Aktiv kmečkih žena

Aktiv kmečkih žena Sromlje je bil ustanovljen 3.12.1976 eden izmed prvih aktivov v Posavju v okviru Agarie Brežice z namenom povezovanja in izobraževanja takratnih kooperantovih žena, da se tudi kmečka žena vključi v širši krog družbe preko različnih tečajev in predavanj ter izmenjava osebnih znanj in izkušenj.

Seveda spoznavanje kulinarike in vrednotenje dela kmečkih žena ter predstavitev lokalnih dobrot širši okolici in ne le domači mizi. Naša prva ustanoviteljica in predsednica je orala ledino našega aktiva in s trdim delom in podpori Agrarie Brežice povezala žene kooperantov in jih vzpodbujala ter vlivala pogum k ozaveščanju pomena žena v družini in v družbi ,da se kmečka žena izobražuje z raznimi koristnimi tečaji in se njen natrpan delavnik izpopolni z druženjem in osebnostno rastjo družbe v kateri živi. Vso zahvalo lahko pripisujemo ustanovni predsednici Anici Cizl, ki ji je takrat uspelo povezat kar dobrih 50 članic.(za svoje delo je prejela kar tri priznanja za uspešno vodenje aktiva ) Za blagajniška dela je svoj prispevek v večini dodala še Zinka Jelčič. Prva ekskurzija 1978 je bila v Ljubljano ogled sirarne v Stični, mlekarne v Ljubljani ter moderni hlevi v Poljčanah. Z vso zagnanostjo se je v letu 1979 pripravila samostojna prireditev ob dnevu žena in izpeljala razstava kmečkih jedil na Sromljah ter se takrat aktiv poveže z PGD Sromlje. Z trdim delom kmečke ženske doma in z zagnanostjo v želji izboljšati svojo vlogo in dobrobit družini so se članice aktiva udeleževale vsakoletnih poučnih ekskurzij od Goriških Brd, Ptuja, Kobarida, Prekmurja, Avstrije, Madžarske ,Italije…,ter videno prenesle v domače okolje in tako je na marsikateri kmetiji zgrajen moderen hlev z modernimi prevezi, nasadi vinogradov, sadovnjaki, postopno pa tudi pridelava in predelava doma pridelanega ter plasiranega na trg bodi si v Brežice, Ljubljano ali Zagreb. Aktiv kmečkih žena se je vedno rad udeleževal raznih razstav tako npr. Dobrote slovenskih kmetij Ptuj, peklo se je za tržnico v Ljubljani za lokalne prireditve v KS Sromlje kot tudi na občinski ravni za kar je aktiv prejel številna priznanja in pohvale tako društev v lokalnem okolju kot tudi širše.

V aktivu vsakoletno priredimo razstavo peciva in pekovskih dobrot v domačem kraju ter sodelujemo z pogostitvijo pri tradicionalnih prireditvah v KS Sromlje.(postavljanje mlaja, Florjanova nedelja, Martinova nedelja, razni koncerti). Naš namen je ohranjanje kulinarične tradicije kraja in želimo si svoje znanje prenesti mlajšim rodovom in širši okolici, kar že dokazujemo z lepimi rezultati v peki kruha.

Kontaktna oseba : Predsednica Jožica Krošelj

e-naslov : jozicakroselj@gmail.com