MoPZ Sromlje na srečanju pevskih zborov

MoPZ Sromlje

OI JSKD Brežice je povabila pevske zbore, da v času Covid-19 vsaj preizkusijo svoje glasove. Tako so med ostalim tudi v Globokem, na prostem, žal brez navzočnosti velikega števila poslušalcev zapeli. Zraven domačega pevskega zbora iz Globokega, iz Pišec so nastopili tudi pevci iz Sromelj. Kako so zapeli pod vodstvom zborovodje Francija Veglja pa v zapisu.